Enkhuizen: wonen – kijken – onderzoeken

17de-eeuwse Stadsbibliotheek in Enkhuizen; de Librije

Enkhuizen herbergt een schat aan monumenten, heeft een historisch stadsgezicht, unieke musea, vele verhalen en een tastbare Gouden Eeuw geschiedenis. De stadspoort De Dromedaris, wie kent het niet; het Zuiderzee Museum met de verstilde geschiedenis van leven rond het voormalige Zuiderzee; het stadhuis met een vrijwel onaangetast interieur uit 1690; de stadsgevangenis, bewaard gebleven alsof […]

¨Geuse hebbe Luise!”, opnames in Enkhuizen voor WestFriesMuseum

Westfriesmuseum opnames in Enkhuizen

Vanuit mijn werkkamer aan de Breedstraat, met vol zicht op het historische Stadhuis van Enkhuizen, zag ik (11 juli 2023; 10:00uur) opeens mensen in 16de-eeuwse kledij de Breedstraat oversteken. Ik er achteraan, en ik moet zeggen dat de omgeving hier, zeker richting de Zuiderkerk met de Zuiderkerksteeg, al een geheel 16de-eeuwse uitstraling heeft, maar als […]

Enkhuizen vanuit de Lucht

Ik ben bestuurslid bij Stadsherstel Enkhuizen. In opdracht van het bestuur heeft mijn zoon Denneth met een Drone luchtopnames gemaakt boven de historische binnenstad van Enkhuizen. Deze 9 opnames zijn nu via de website van https://stadsherstelenkhuizen.nl bereikbaar onder kopje ‘Enkhuizen vanuit de Lucht”! Veel kijk plezier in 2023!

KLM huisje #87: Wierdijk 12, Enkhuizen (Peperhuis)

Ook als je in de jaren na de tweede wereld oorlog zelf niet als Royal-class passangers met onze nationale luchtvaarmaatschappij hebt gevlogen weet ja als Nederlander wel af van het bestaan van de zogenaamde Delfsblauwe KLM-huisjes. In menig holland huisinterieur staan de huisjes. Meestal leegegdronken want er zat uitstekende Hollandse Jenever in, de eerste 45 […]

Enkhuizer Eerste Dag-enveloppen: een monument van 100 gebeurtenissen

Vanaf 1984 tot 2012 hebben Peter de Lange en Ger van Dijk voor eigen rekening een serie van honderd zogenaamde Eerste dag Enveloppen gemaakt ter herinnering aan belangrijke gebeurtenissen in Enkhuizen. De serie is een monument en alle Enkhuizenaren hebben wel kennis aan enkele van deze enveloppen. Volgens een berichtje op de website van de […]

7 februari 2021: Sneeuwstorm over Enkhuizen en het vervolg van de winter 2021

De avond daarvoor op het IJsselmeer tussen Enkhuizen en Lelystad al windkracht 8. De sneeuw kwam pas in de loop van de nacht. Hier een opname van 6 uur ’s morgens: En vervolgens krijgen we een ongekend mooie en koude winterweek. Hiervan de foto’s in dit Album: Waarbij ik ook het filmpje gemaakt een kilometer […]

In de ban van de Westfriese Omringdijk en vroege overheidsbemoeienis

Ik lees graag boeken over geschiedenis. Een boek, gelezen in de zeventiger jaren van de vorige eeuw, wat mij altijd is bijgebleven is “In de ban van de dijk” (J.J. Schilstra, 1974), over het aanleggen en onderhouden van de Westfriese-Omringdijk vanaf de 14eeuw tot heden. De auteur schrijft in zijn inleiding “Er is langer aangewerkt […]

Zuiderzee(buiten)Museum Medewerkers: bedankt voor het seizoen 2020!

Dit jaar in Enkhuizen komen wonen. Gelijk aangemeld als Vriend van Het Zuiderzeemuseum: maar €25/50 (persoon/gezin) per jaar! Sindsdien probeer ik minimaal één maal per week even binnen te lopen, en als er vrienden en familie op bezoek komen moeten die er aan geloven: kom op, mee naar het museum. Kortom een geweldig seizoen gehad […]

Het turbulente leven van een Enkhuizer echtpaar in de Gouden Eeuw: Zacheus de Jager en Margaretha van Beresteyn

Nu ik na zoveel jaren weer terug ben in Enkhuizen en dagelijks aan de Breedstraat de sfeer van de Gouden Eeuw weer in mij opneem, ben ik veel aan het bijlezen over de geschiedenis van Enkhuizen. De jaarboeken van de vereniging ‘Oud Enkhuizen‘ helpen daar bijzonder bij. Maar van een vriend van mij kreeg ik […]

Zuiderzeemuseum: Fruitoogst

In deze zomer heb ik een artikel gepubliceerd over alle fruitbomen (voornamelijk appels en peren) die in de tuinen en weiland van het buitenmuseum van het Zuiderzeemuseum te vinden zijn: Fruitbomen in Zuiderzeemuseum: oude rassen. Vandaag weer in het Museum zag ik tot mijn verrassing dat het museum geoogst heeft van haar fruitbomen en niet […]

Voorstel aanpak verkeers- en parkeerproblemen in de historische binnenstad van Enkhuizen

I Inleiding Wat betreft de te nemen (noodzakelijke) nieuwe maatregelen voor het verbeteren van het verkeer en parkeren in de historische binnenstad van Enkhuizen is mijn stelling dat de huidige Corona-crisis een in ieder geval tijdelijke een pas-op-de-plaats mogelijk maakt, omdat het effect van deze crisis is, dat (1) Nederlanders zich minder verplaatsen en (2) […]

Zuiderkerk Enkhuizen: herinneringen, rijkdom en restauratie gewelfschilderingen

Ik ben in Amsterdam geboren; in de kinkerbuurt. Mijn vader was boekhandelaar én collectant in de Westerkerk aan de Rozengracht. Samen met zijn goede vriend Versloot, die aan de overkant van de straat een kruidenierszaak dreef. Zondags gingen wij ter kerke lopend vanaf de Bilderdijkstraat en later toen we op de Hoofdweg woonde met lijn […]

Oude gevel-reclame borden in het (buiten) Zuiderzeemuseum Enkhuizen

Ze zijn vrijwel uit het moderne straatbeeld verdwenen, de oude gevel-reclame borden met meestal niet meer dan de naam van het product op de gevel om de klandizie te tonen dat deze middenstander natuurlijk alleen top-kwaliteit, van vooral bekende, merken voert. Maar het Zuiderzee museum zijn ze uiteraard en in de stijl van het museum […]

2020 september 13: grote brand in Westerstraat 30 Enkhuizen [update]

De nachtmerrie van iedereen die in een oude binnenstad woont: brand. Vannacht rond vier uur moet de brand zijn uitgebroken in het pand naast Café De Slof in de Westerstraat. Zoals het er nu naar uitziet geen slachtoffers (een omstander vertelde dat de bewoners door hun hond op tijd waren gewekt!) en de brandweer (Hulde!) […]

Enkhuizen: verkeer en parkeren in de historistische binnenstad

In deel vier van het zeer omvangrijke Geschiedenis van Amsterdam over de jaren 1900-2000 staat op pagina 390 een prachtige foto van Frits Weeda met duizenden (voornamelijk in de berm) geparkeerde auto’s van bezoekers aan de Autotentoonstelling van 1961 in de toen net nieuw gebouwde Rai in Amsterdam Zuid. Die foto laat mooi zien de […]

Enkhuizen in de Geschiedenis van Holland – deel 1 tot 1572 (b)

In het hoofdstuk “van Waterland tot Stedenland” gaat de auteur Hoppenbrouwers van deel 1 van de Geschiedenis van Holland in op de snelle opkomst van de Hollandse steden: “Stedelijke groei: een Hollands Wirtschaftswunder?” Eerst streden de Hollandse steden in het hele gebied grenzend aan de Noordzee een de Oostzee met (buitenlandse concurrenten; daar viel dus […]

Enkhuizen: vestingswerken

Enkhuizen is voor de buitenstaanders vooral bekend als havenstad aan de voormalige Zuiderzee; wat minder bekend is dat het een vestingstad is, dat wil zeggen dat het rond 1590 een aarden omwalling met een verdedigingsgracht en bastions is aangelegd. Niet zo zwaar gebouwd als bijvoorbeeld de vesting Naarden met stenen verdedigingsmuren en uitvoerige voorzieningen voor […]

Enkhuizen in de Geschiedenis van Holland – deel 1 tot 1572 (a)

“De Geschiedenis van Holland” (2002) is een standaardwerk in vier delen over de provincies Zuid en Noord-Holland. Uitgeven door Uitgeverij Verloren (Hilversum) en onder redactie van Thimo der Nijs en Eelco Beukers is het een zeer lezenswaardig serie boeken over het deel van Nederland waar ook Enkhuizen deel van uit maakt. In sommige jaren zelfs […]

Russische driemaster STS Shtandart doet Haven Enkhuizen aan

SST Shtandart

Vanmorgen toen ik de Breedstraat uitliep richting de haven, zag ik een bijzonder beeld van de masten van een groot zeilschip dat precies in het verlengde van de Straat tegen de ochtendlucht uitstak. Reden om met de veerboot van het Zuiderzeemuseum buitenom het schip te fotograferen. En vanavond het schip van de aanlegsteiger te fotograferen. […]

Het Rode Paard (Het Roode Peart): een oorlogstrofee voor stadhuis Enkhuizen

Vanuit de woonkamer van mijn huis in de Breedstraat heb ik zicht op de voorkant van het Stadhuis van Enkhuizen waar links van de voordeur een enorm koperen kanon staat opgesteld. Die trekt de hele dag toeristen en met name hun kinderen die even stil te staan bij dit monument. Dit kanon heeft een naam: […]

Zuiderzeemuseum: Zwaag, dorpsstraat 94 (Kapper)

Het zuiderzeemudeum is bij het samenstellen van het buitenmuseum er in geslaagd om uit de oude tijden van de Zuiderzee belangrijke winkels/beroepen originele voorbeeld panden te vinden en te herbouwen. We kijken nu naar het beroep van de kapper en hebben een voorbeeld van een zeer mooie kapperszaak uit Zwaag (West-Friesland) Dorpsstraatr 94. Een dorp […]

Zuiderzeemuseum: Vollenhoven, Visserstraat 22 (Kuiperij)

In het kerkdorp gedeelte van het Buiten Zuiderzeemuseum staat een huis – oorspronkelijk uit Vollenhoven – waarin de volledige uitrusting van een oude Kuiperij is gevestigd. Het oude vak van Kuiper is bijna geheel uitgestorven hoe nog steeds bij top voedsel en drank producten eikenhouten vaten onmisbaar zijn voor de goede geur, kleur en kwaliteit: […]

Fruitbomen in Zuiderzeemuseum: oude rassen

Het openlucht gedeelte van het Zuiderzeemuseum is niet alleen een verzameling van oude herbouwde gebouwen uit de havensteden rond de voormalige Zuiderzee, maar herbergt ook een hele verzameling vruchtbomen met oude (Hollandse) Rassen. Ik heb er verschillende van gefotografeerd en zal in de loop van de tijd ze trachten allemaal hier te verzamelen: Zoete Kandij […]

We gingen naar Enkhuizen

Het was 1973. Student Politicologie aan de Vrije Universiteit en samen met mijn echtgenote woonden we op een ‘halve-woning’ aan de Bilderdijkstraat in Amsterdam (huur 47 gulden p/m). Halve woning geeft het al aan: klein en met heel veel mensen waarmee je ruzie kon krijgen op één trap. Niet alleen klein, maar – terugkijkend -vooral […]