KLM huisje #87: Wierdijk 12, Enkhuizen (Peperhuis)

Ook als je in de jaren na de tweede wereld oorlog zelf niet als Royal-class passangers met onze nationale luchtvaarmaatschappij hebt gevlogen weet ja als Nederlander wel af van het bestaan van de zogenaamde Delfsblauwe KLM-huisjes. In menig holland huisinterieur staan de huisjes. Meestal leegegdronken want er zat uitstekende Hollandse Jenever in, de eerste 45 huisjes geleverd door de Distilleerderij Rijnbende. overgenomen in 1970 door destillerderij Henkes, en vanaf 1986 door Lucas-Bols. In totaal zjin er 94 KLM-huishuisje in de reguliere collectie uitgegeven. De huisjes kreeg je na je Royal Class vlucht cadeau van de bemanning en zijn vanaf het begin van deze gewoonte in de vijfiger jaren een collecters items geworden.

Ik vraag hier speciale aandacht voor #87 welke een mini Delfsblauw model is van Het Peperhuis in Enkhuizen.

In het prachtige boek “Sterke VerhalenAlle geheimen achter de gevels van de KLM-huisjes” door Mark Zegeling (uitgave MarkMedia&Art, Amsterdam, 2018) staat een uitvoerige beschrijving (pp. 374) van het Peperhuis, aan de Wierdijk 12 te Enkhuizen. Om een gedetailleerd overzicht te krijgen van de historie, haar bewoners en functie van het Peperhuis is dat de beste tekst die ik ken. Voor alle enkhuizenaren aanbevolgen.

Van dit oorspronkelijke Nederlandse talige boek is in 2014 ook een Engelstalige versie verschenen, vertaald door Marietta Klein Essink en Robin Glendenning onder de titel: “Little Kingdom by the sea” – A celebration of Dutch Cultural Heritage and Architecture. Het verhaal van KLM-huisje #87 start op pp. 823.