Categorie: Nieuw

17de-eeuwse Stadsbibliotheek in Enkhuizen; de Librije

Enkhuizen herbergt een schat aan monumenten, heeft een historisch stadsgezicht, unieke musea, vele verhalen en een tastbare Gouden Eeuw geschiedenis. De stadspoort De Dromedaris, wie kent het niet; het Zuiderzee Museum met de verstilde geschiedenis van leven rond het voormalige Zuiderzee; het stadhuis met een vrijwel onaangetast interieur uit 1690; de stadsgevangenis, bewaard gebleven alsof […]

¨Geuse hebbe Luise!”, opnames in Enkhuizen voor WestFriesMuseum

Westfriesmuseum opnames in Enkhuizen

Vanuit mijn werkkamer aan de Breedstraat, met vol zicht op het historische Stadhuis van Enkhuizen, zag ik (11 juli 2023; 10:00uur) opeens mensen in 16de-eeuwse kledij de Breedstraat oversteken. Ik er achteraan, en ik moet zeggen dat de omgeving hier, zeker richting de Zuiderkerk met de Zuiderkerksteeg, al een geheel 16de-eeuwse uitstraling heeft, maar als […]

Enkhuizen vanuit de Lucht

Ik ben bestuurslid bij Stadsherstel Enkhuizen. In opdracht van het bestuur heeft mijn zoon Denneth met een Drone luchtopnames gemaakt boven de historische binnenstad van Enkhuizen. Deze 9 opnames zijn nu via de website van https://stadsherstelenkhuizen.nl bereikbaar onder kopje ‘Enkhuizen vanuit de Lucht”! Veel kijk plezier in 2023!

KLM huisje #87: Wierdijk 12, Enkhuizen (Peperhuis)

Ook als je in de jaren na de tweede wereld oorlog zelf niet als Royal-class passangers met onze nationale luchtvaarmaatschappij hebt gevlogen weet ja als Nederlander wel af van het bestaan van de zogenaamde Delfsblauwe KLM-huisjes. In menig holland huisinterieur staan de huisjes. Meestal leegegdronken want er zat uitstekende Hollandse Jenever in, de eerste 45 […]

Enkhuizer Eerste Dag-enveloppen: een monument van 100 gebeurtenissen

Vanaf 1984 tot 2012 hebben Peter de Lange en Ger van Dijk voor eigen rekening een serie van honderd zogenaamde Eerste dag Enveloppen gemaakt ter herinnering aan belangrijke gebeurtenissen in Enkhuizen. De serie is een monument en alle Enkhuizenaren hebben wel kennis aan enkele van deze enveloppen. Volgens een berichtje op de website van de […]

Voorstel aanpak verkeers- en parkeerproblemen in de historische binnenstad van Enkhuizen

I Inleiding Wat betreft de te nemen (noodzakelijke) nieuwe maatregelen voor het verbeteren van het verkeer en parkeren in de historische binnenstad van Enkhuizen is mijn stelling dat de huidige Corona-crisis een in ieder geval tijdelijke een pas-op-de-plaats mogelijk maakt, omdat het effect van deze crisis is, dat (1) Nederlanders zich minder verplaatsen en (2) […]

Enkhuizen: vestingswerken

Enkhuizen is voor de buitenstaanders vooral bekend als havenstad aan de voormalige Zuiderzee; wat minder bekend is dat het een vestingstad is, dat wil zeggen dat het rond 1590 een aarden omwalling met een verdedigingsgracht en bastions is aangelegd. Niet zo zwaar gebouwd als bijvoorbeeld de vesting Naarden met stenen verdedigingsmuren en uitvoerige voorzieningen voor […]

Enkhuizen in de Geschiedenis van Holland – deel 1 tot 1572 (a)

“De Geschiedenis van Holland” (2002) is een standaardwerk in vier delen over de provincies Zuid en Noord-Holland. Uitgeven door Uitgeverij Verloren (Hilversum) en onder redactie van Thimo der Nijs en Eelco Beukers is het een zeer lezenswaardig serie boeken over het deel van Nederland waar ook Enkhuizen deel van uit maakt. In sommige jaren zelfs […]

Russische driemaster STS Shtandart doet Haven Enkhuizen aan

SST Shtandart

Vanmorgen toen ik de Breedstraat uitliep richting de haven, zag ik een bijzonder beeld van de masten van een groot zeilschip dat precies in het verlengde van de Straat tegen de ochtendlucht uitstak. Reden om met de veerboot van het Zuiderzeemuseum buitenom het schip te fotograferen. En vanavond het schip van de aanlegsteiger te fotograferen. […]